“Grant me this boon, O Lord ! That I may never be afraid from doing good deeds”

 

nsg f’kok oj eksfg bgS]

 

                   'kqHk djeu rs dcgwa u VjkSa

 

u Mjks vfj lkas] tc tk, yjksa]

 

                   ulpS dj viuh thr djkSa

 

vj fl[k gksa vius gh eu dks]

 

                   bg ykyp gksa xqu rkS mpjkSa

 

tc vko dh vm/k funku cuS]

 

                   vr gh j.k esa rc tw> ejkSa